Tervetuloa. Välkommen.

Toimintaterapeuttiliitto

TOI

Toimintaterapeuttiliitto on akavalainen ammattiliitto. TOI tuottaa jäsenten tarvitsemat edunvalvontapalvelut yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Haluatko liittyä TOI:n jäseneksi? Jätä jäsenhakemus tästä ja olemme sinuun yhteydessä.

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry, tuttavallisemmin TOI, on perustettu vuonna 1965. Toimintaterapeuttiliitto on akavalainen ammattiliitto ja ainoa toimintaterapeuttien, toimintaterapeuttiopiskelijoiden ja toimintaterapia-alan edunvalvoja Suomessa. 

Toimintaterapeuttiliiton tehtävä on vaikuttaa toimintaterapeuteille tärkeisiin työelämän asioihin sekä valvoa ja kehittää suomalaista toimintaterapeuttikoulutusta.

TOI kokoaa yhteen toimintaterapeutit ja toimintaterapeuttiopiskelijat. TOI on toimintaterapian alan asiantuntija. 

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on kuntoutusalan järjestöjen kattoliitto, jonka jäseniä ovat Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. Kuntoutusalan Asiantuntijat vastaa fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta ja sopimusneuvotteluista sekä jäsenille tarjottavista lakimiespalveluista. Liiton keskeisenä tavoitteena on edistää kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa ja tuoda entistä paremmin näkyväksi sen edustamien ammattialojen asiantuntijuutta osana sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillista kenttää. 

Kuntoutusalan Asiantuntijat perustettiin 29.11.2015 Toimintaterapeuttiliiton jäsenet päättivät tätä ennen uuteen kattoliittoon liittymisestä omassa syyskokouksessaan 27.11.2015.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ja uusi organisaatiorakenne esiteltiin Toimintaterapeutti -lehdessä 4/2015. Voit käydä lukemassa lisätietoja myös aikaisemmista jäsenkirjeistämme täältä ja täältä

Kuntoutusalan Asiantuntijat hyväksyttiin työmarkkinakeskusjärjestö Akavan jäseneksi 15.12.2015. Kattoliitto aloitti toimintansa 1.1.2016. Toimintaterapeuttiliitto siirtyi Kuntoutusalan Asiantuntijoihin 1.2.2016. 

Sen ajankohtaisia tapahtumia voi seurata FacebookistaTwitteristä ja Instagramista

Lisätietoja: Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 sähköposti: 

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu lähes 600 000 jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työelämässä.

Kuntoutusalan Asiantuntijat on Akavan 36. jäsenjärjestö. Yhdistys esitellään Akavalainen -verkkolehdessä.

Lisätietoja: Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 sähköposti: 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo akavalaisten oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se neuvottelee julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista.

JUKOn edunvalvonta laajeni vuodenvaihteessa kuntoutusalalle, kun Kuntoutusalan Asiantuntijat liittyy neuvottelujärjestöön.

Lisätietoja: Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 sähköposti: 

Toimintaterapeuttiliiton jäsenten (palkansaajat) työttömyysturva on hoidettu 1.2.2016 alkaen Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan kautta. Kassan sivuilta löydät mm. tietoa vuorotteluvapaasta, ohjeet kuinka toimia jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, sekä linkin webkassaan, joka on kassan tietoturvattu asiointipalvelu etuuksien hakemista varten.  

Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy Toimintaterapeuttiliiton jäsenmaksuun. 

Lisätietoja työttömyyskassojen toiminnasta löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta. Työttömyyskassojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta

Yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenten tulee itse hoitaa yrittäjäkassaan liittyminen. 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leila Mäkelä puh. 040 823 4413 

TerVe -verkosto on 12 akavalaisen terveydenhuoltoalan jäseniä edustavan liiton yhteistyöverkosto. Sen jäsenliitot ovat:

Verkosto edustaa yhteensä noin 40 000 akavalaista jäsentä. Sen tehtävänä on vahvistaa akavalaista terveyspoliittista edunvalvontaa, edistää moniammatillisuutta terveyspolitiisessa keskustelussa ja tiivistää jäsenyhdistysten yhteistyötä. 

Verkosto perustettiin vuonna 2013 Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmbergin ja Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäen aloitteesta. Verkoston puheenjohtajana kaudella 2015 - 2016 toimii Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.

Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 sähköposti: 

Finlands Ergoterapeutförbund r.f. grundades för 51 år sedan av fem finlandssvenska ergoterapeuter. Ergoterapeutförbundet, som också kallas för TOI, är det enda fackförbundet i Finland som är sakkunnig i intressebevakningen för ergoterapeuter, ergoterapeutstuderanden samt ergoterapibranschen. Förkortningen TOI kommer från det finskspråkiga namnet Toimintaterapeuttiliitto. 

Vill du bli medlem? Du kan fylla i anslutningsblanketten här. 

TOI skapar sina tjänster tillsammans med samarbetsparter 

Ergoterapeutförbundet är en del av centralorganisationen Akava som består av 36 medlemsförbund och samlar ihop ca 600 000 högutbildade. Akavas uppgift är att övervaka och främja Akavamedlemmarnas ställning i arbetslivet och i hela samhället. Målet är att förbättra medlemmarnas arbetslivsvillkor och sysselsättning samt jämställdheten mellan kvinnor och män. Akava representerar ergoterapeuter i samhällelig intressebevakning bl.a. i förhandlingarna av samhällsfördraget. 

TOI är tillsammans med Finlands Fysioterapeuter medlem i Akava via takorganisationen Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen r.f. Förkortningen för Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen är KA som kommer från det finskspråkiga namnet Kuntoutusalan Asiantuntijat. KA grundades 29.11.2015, efter att medlemmarna i TOI hade några dagar tidigare gjort beslut om att TOI avgår från Akavas Specialorganisationer efter ca 40 års samarbete. Sakkunniga i Rehabiliteingsbranschen blev medlem i Akava 15.12.2015 och startade sin verksamhet 1.1.2016. Takorganisationens huvudsakliga uppgift är att lyfta fram intressebevakningen för rehabiliteringsbranschen. Den ansvarar också för de juridiska tjänsterna som Ergoterapeutförbundet erbjuder sina medlemmar. Det går att följa KA´s verksamhet på FacebookTwitter och Instagram

JUKO, på svenska Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU r.f., är en huvudförhandlingsorganisation som sköter kollektivintressebevakningen för över 200 000 löntagare. FOSU representerar också Ergoterapeutförbundets medlemmar i förhandlingar gällande AKTA, Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal. 

Ergoterapeutförbundet försäkrar alla sina löntagarmedlemmar mot arbetslöshet via Hälsovårdens Arbetslöshetskassa. Medlemsavgiften för arbetslöshetskassan ingår i TOI´s medlemsavgift. Arbetslöshetskassan är ett självständigt samfund vars enda uppgift är att betala ut lagenlig inkomstrelaterad dagpenning åt sina arbetslösa eller permitterade medlemmar, samt ersättning till dem som är på alterneringsledighet. Mera information om kassornas verksamhet finns att få hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. och via Finansinspektionen. En ergoterapeut som fungerar som företagare eller yrkesutövare bör själv ansluta sig till en företagarkassa

TerVe -nätverket är ett samarbetsorgan i Akava som består av 12 medlemsföreningar. Den representerar över 40 000 medlemmar som jobbar inom hälsovårdsbranschen. Nätverkets uppgift är att förstärka den hälsopolitiska intressebevakningen inom Akava, samt främja den multiprofessionella synvinkeln i hälsopolitisk debatt i samhället. Nätverket grundades år 2013 på initiativ av ordföranden Kristina Holmberg och Leila Lehtomäki (Hälsovårdarförbundet). Ordförande för nätverket år 2016 är Kirsi Kvarnström från Farmaseutförbundet.  

Tilläggsinformation på svenska: ordförande Kristina Holmberg tel. 040 759 558 e-post 

Jäsenyys

Jäsenyys

Pikalinkki eAsiointiin:
https://easiointi.yap.fi/Kuntoutusala 
Kirjautuminen tapahtuu omalla jäsennumerolla, joka löytyy Toimintaterapeutti-lehden osoitekentästä. 

 

 

 

TOI on vahva toimija - yhteiskunnallinen edunvalvonta

Toimintaterapeuttiliiton tavoitteena on, että toimintaterapia on yhteiskunnallisesti tunnettua ja toimintaterapeutin koulutus ja ammatti ovat arvostettuja. TOI tekee yhteiskunnallista vaikuttamista koulutus-, työvoima- sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan alueilla. Vaikuttamistyö perustuu poliittisille ohjelmille, joista uusin, koulutuspoliittinen ohjelma valmistui vuonna 2015. Sen tavoitteita ovat tasapaino toimintaterapeuttityövoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannossa, toimintaterapeuttien määrän kasvattaminen sekä koulutuspolun vahvistaminen. Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588  

TOI on akavalainen ammattiliitto - edunvalvontaa yhteistyökumppaneiden kanssa 

Toimintaterapeuttiliitto toteuttaa kuntoutuksen alan yhteiskunnallista edunvalvontaa yhteistyössä Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kanssa. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee julkisen sektorin akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. JUKOn kautta toimintaterapeutit ovat osa luottamusmiesjärjestelmää, joka edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä työpaikoilla. Keskusjärjestö Akava ja sen jäsenliitot tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset voivat hyvin työelämässä. Akava on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kaikki kuuluvat työelämän turvaverkkoihin. Akavan sivuilta löytyy tietoa työelämästä  sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä julkaisuja. Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 

TOI on toimintaterapeutteja varten - henkilökohtainen jäsenpalvelu

Toimintaterapeuttiliitto tarjoaa jäsenilleen henkilökohtaista neuvontaa toimintaterapeutin työhön, ammattiin, alaan ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa jäsen ohjataan saamaan lakimiehen palveluita, jotka TOI tuottaa Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta. Lakimiespalvelut sisältyvät varsinaisten jäsenten sekä työssäkäyvien opiskelijajäsenten jäsenpalveluihin. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leila Mäkelä puh. 040 823 4413 

TOI olemme me - yhteenkuuluvuus 

Toimintaterapeuttiliitto on ainoa ammattiliitto Suomessa, joka tarjoaa palveluita toimintaterapeuteilta toimintaterapeuteille. Kaikki TOI:ssa luottamustehtävissä ja työssä olevat henkilöt tuntevat alan omakohtaisesti ja palveluiden kehittäminen tehdään yhdessä jäsenten kanssa. TOI:ssa ja toimintaterapian alalla on vahva yhteenkuuluvuuden tunne – tule mukaan: asetu ehdolle hallitukseen, tule ohjaamaan aluetoimintaa, tuo asiantuntijuutesi työryhmiin tai lähetä hakemuksesi avoinna oleviin projektityöntekijän tehtäviin. TOI tekee myös opinnäytetyö- ja projektiyhteistyötä toimintaterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leila Mäkelä puh. 040 823 4413 

TOI pohjoismaissa ja maailmalla

Pohjoismainen yhteistyö on keskeinen osa Toimintaterapeuttiliiton toimintaa. Yhteistyötä koordinoivat Suomen, RuotsinNorjanTanskanIslannin ja Färsaarten toimintaterapeuttiliitojen puheenjohtajat vuosittaisen tapaamisen kautta. Yksi keskeisimmistä yhteistyön muodoista on Scandinavian Journal of Occupational Therapy, SJOT -julkaisu, jonka Pohjoismaiset liitot yhdessä omistavat. Liitoilla on myös keskinäinen sopimus siitä, että niiden jäsenet voivat osallistua liittojen järjestämiin koulutuksiin kaikissa Pohjoismaissa jäsenetuhintaan. Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588  

COTEC Council of Occupational Therapists for the European Countries on toimintaterapia-alan eurooppalainen edunvalvontaorganisaatio. Se edustaa 29 kansallista toimintaterapeuttiliittoa ja niiden kautta noin 120 000 toimintaterapeuttia.  COTEC:in tehtävä on edistää toimintaterapia-alan näkyvyyttä, toimintaterapeuttien liikkuvuutta sekä näyttöön perustuvan toimintaterapian kehitystä Euroopassa. COTEC on kansallisten toimintaterapeuttiliittojen vaikutuskanava EU:ssa. Suomen Toimintaterapeuttiliitto on COTEC:n perustajajäsen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leila Mäkelä puh. 040 823 4413 

WFOT World Federation of Occupational Therapists on toimintaterapeuttien maailmanliitto. Se edustaa 72 kansallista toimintaterapeuttiliittoa ja niiden kautta noin 418 000 toimintaterapeuttia. WFOT:n tehtävä on edistää toimintaterapian asemaa ja tukea toimintaterapian kehitystä kansainvälisesti. WFOT edustaa toimintaterapeutteja YK:ssa ja WHO:ssa. Toimintaterapeuttiliitto on ollut WFOT:n jäsen vuodesta 1972 lähtien. Toimintaterapeuttiliiton varsinaiset jäsenet ovat maailmanliiton yksilöjäseniä. Lisätietoja: WFOT-delegaatti Maria Kallio

TOI - toimintaterapeutin turva työttömyyden varalle

Työttömyyskassan jäsenyys antaa taloudellisen turvan työttömyyden tai lomautuksen varalle. TOI huolehtii jäsentensä puolesta siitä, että työttömyysturva on kunnossa eli maksaa työttömyyskassan jäsenmaksun varsinaisten jäsenten sekä työssä käyvien opiskelijajäsenten puolesta. Lisäksi TOI auttaa jäseniään löytämään työtä tarjoamalla henkilökohtaista neuvontaa ja tukea työnhakuun. Toinet -sähköpostilista tarjoaa työnantajille nopean viestintäkanavan työpaikkailmoitusten välittämiseen. Se tavoittaa lähes kaikki Toimintaterapeuttiliiton jäsenet ja auttaa jäseniä saamaan tiedon avoinna olevista työpaikoista. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leila Mäkelä puh. 040 823 4413 

TOI – toimintaterapeutin ammatillisen kasvun tukena

Toimintaterapeuttiliitto tarjoaa jäsenilleen materiaalia ja täydennyskoulutuksia ammatillisen kasvun tueksi. Koulutuspoliittisen ohjelman pohjalta tehtävän  täydennyskoulutussuunnitelman tekeminen käynnistyy vuoden 2016 aikana.  

Scandinavian Journal of Occupational Therapy -julkaisu SJOT on impact-pisteillä mitattuna yksi maailman laadukkaimmista toimintaterapia-alan tieteellisistä julkaisuista. Se on Toimintaterapeuttiliiton yhdessä muiden pohjoismaisten toimintaterapeuttiliittojen kanssa omistama julkaisu, jonka sähköisen version TOI tarjoaa jäsenilleen jäsenetuna. SJOT sopii tiedonlähteeksi suomalaiselle toimintaterapeutille ja toimintaterapiasta kiinnostuneille henkilöille. Artikkeleista 64% tulee pohjoismaista ja mukana on suomalaista alan tutkimusta. TOI:n jäsenet voivat tilata SJOT:n verkkolukuoikeudet lähettämällä tyhjän sähköpostiviestin osoitteeseen  Viesti tulee lähettää sellaisesta sähköpostiosoitteesta, josta lähettäjän nimi käy ilmi. Lukuoikeuksia myönnetään jälleen 1.6.2016 alkaen. 

Ammattieettiset ohjeet ja Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa -julkaisu toimivat toimintaterapeuttien tukena arjen asiakastyössä. Lisätietoja: järjestöassistentti Anu Söderström puh. 040 820 0274 

TOI - toimintaterapeutin rinnalla asiakastyössä

Toimintaterapeuttiliitto tuottaa materiaalia jäsentensä asiakastyön tueksi. Elämäni kirja -julkaisu on tarkoitettu mahdollistamaan yksilöllistä kohtaamista elämän eri vaiheissa. Tilaukset postimaksun hinnalla osoitteesta 

TOI on ainutlaatuinen - TOI tuotteet

TOI:n visuaalinen ilme uudistettiin 50. juhlavuoden kunniaksi vuonna 2015. Jäsenet voivat tilata Vahva TOImija -visuaalisen ilmeen mukaisia tuotteita Toimintaterapeutti -lehdessä ilmoitettavana ajankohtana. Lisätietoja: järjestöassistentti Anu Söderström puh. 040 820 0274 

Jäsenvakuutukset

Kaikilla toimintaterapeuteilla, jotka toimivat terveydenhuoltoalalla, tulee olla lakisääteinen potilasvakuutus. TOI tarjoaa sen ammatinharjoittajajäsenilleen jäsenetuna. Työsuhteessa olevien toimintaterapeuttien potilasvakuutuksesta vastaa työnantaja ja siitä löytyy lisätietoja Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta. TOI turvaa jäsentensä työntekoa myös ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksilla. Vastuuvakuutus antaa turvan työstä johtuvan henkilöön, esineeseen tai varallisuuteen kohdistuvan vahingonkorvausvelvollisuuden varalta. Oikeusturvavakuutus kattaa ne asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka jäsenelle ovat aiheutuneet omaa työ- tai virkasuhdetta koskevissa riita- ja rikos- sekä hallintoasioissa. Myös vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien ja vahinkojen sujuva hoitaminen turvaa toimintaterapeuttien työssäkäyntiä ja työkykyä. Vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutukset kuuluvat varsinaisen jäsenen, yrittäjä- ja itsenäisen ammatinharjoittajajäsenen sekä jäsenmaksua maksavan opiskelijajäsenen jäsenetuihin. TOI:n järjestötehtäviin ja -tilaisuuksiin osallistuvat jäsenet ovat vakuutettuna järjestövakuutuksella.  

Toimintaterapeuttiliiton jäsenetuihin kuuluvasta potilasvakuutuksesta ja ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta löydät tarkemmat tiedot vakuutusyhtiö  IF:n jäsensivuilta

Tarkemmat tiedot vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutusvakuutusten sisällöstä sekä Turvan tarjoamista jäseneduista ja palveluista löydät TOI:n jäsenille räätälöidyltä vakuutussivustolta turva.fi/toimintaterapeuttiliitto. Sivustolta voit myös tulostaa englanninkielisen matkavakuutustodistuksen matkalle mukaan.

Holiday Club -lomat

Toimintaterapeuttiliitto tarjoaa jäsenilleen yhteistyössä Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n kanssa uuden vapaa-aikaan liittyvän jäsenedun. TOI:n jäsenet voivat varata itselleen ja perheelleen Holiday Club -lomia. Tarjolla on kuuden kylpyläkohteen lisäksi 16 muuta loma-asuntokohdetta. Varausohjeet löytyvät Toimintaterapeutti-lehdestä numero 1/2016. 

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Leila Mäkelä  puh. 040 823 4413

Jäsen
Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Toimintaterapeuttien maailmanliiton, WFOT:n, hyväksymän tutkinnon suorittaneet, Valviran laillistamat toimintaterapeutit.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 1,3 % ja se maksetaan päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista kuten bruttopalkasta, lomakorvauksista, lomarahasta ja luontoiseduista sekä työttömyyskassan maksamista etuuksista (mm. ansiosidonnainen päiväraha, vuorottelukorvaus). Yrittäjänä ja ammatinharjoittajana toimivan varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 200 euroa vuodessa. Mikäli yrittäjä tai ammatinharjoittaja liittyy jäseneksi 1.7. jälkeen on jäsenmaksu on loppuvuodelle 100 euroa. 

Opiskelijajäsen
Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä Toimintaterapeuttien maailmanliiton, WFOT:n, tutkintovaatimukset täyttävässä toimintaterapeuttikoulutuksessa oleva opiskelija. Opiskelijajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Työssäkäyvän opiskelijan jäsenmaksu on 70 euroa vuodessa. 

Eläkeläisjäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Jäsenmaksukäytännöt
Toimintaterapeuttiliiton jäsenmaksun voi joko maksaa itse suoraan TOI:lle tai maksun tilittämisestä voi sopia työnantajan kanssa. Itse maksettaessa jäsenmaksu tulee maksaa kerran kuukaudessa, viitenumeroita käyttäen. Työnantaja voi tilittää jäsenmaksun suoraan palkasta, mikäli asiasta on sovittu työntekijän ja työnantajan kesken tätä tarkoitusta varten tehdyllä valtakirjalla. Valtakirja tulee täyttää huolellisesti ja siinä tulee olla molempien osapuolten allekirjoitus. Allekirjoitetusta valtakirjasta jää yksi kopio jäsenelle/työntekijälle, yksi työnantajalle ja yksi tulee toimittaa Toimintaterapeuttiliitolle postitse. 

Kelan etuuksista (mm. vanhempainraha, lastenhoidon tuet, opintotuki, työttömän peruspäiväraha tai sairauspäiväraha) ei makseta jäsenmaksua. Varsinainen jäsen voi saada jäsenmaksuvapautuksen ilmoittamalla sen syyn ja keston Toimintaterapeuttiliitolle. Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimiva jäsen voi saada jäsenmaksuvapautuksen mikäli hän keskeyttää yritystoimintansa kokonaan siltä ajalta kun saa Kelan etuutta. Ilmoitukset tehdään osoitteeseen .

Jäsenmaksun maksaminen on jäsenvelvoite. Myös vastuu jäsenmaksun oikeellisuudesta on jäsenellä. TOI suosittelee, että ne jäsenet, joiden jäsenmaksun työnantaja tilittää, tarkastavat jäsenmaksun palkkatodistuksesta säännöllisesti. 

eAsiointi

Sähköisessä jäsenpalvelussa, eAsioinnissa, voit päivittää omat yhteystietosi, tarkastaa maksamasi jäsenmaksut sekä tarvittaessa tulostaa uudet jäsenmaksuviitteet tai ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksen ajankohdan. eAsiointi löytyy osoitteesta https://easiointi.yap.fi/Kuntoutusala ja sinne kirjautuminen tapahtuu omalla jäsennumerolla. Jäsennumero löytyy Toimintaterapeutti-lehden osoitekentästä. 

Lisätietoja:

TOInet -sähköpostilista on TOI:n jäsenten tiedotuskanava.  
 
1. Listalle kirjautuminen
Listalle voivat kirjautua TOI:n jäsenet. Kirjautuminen tapahtuu lähettämällä tyhjä viesti osoitteeseen . Osoitteesta tulee automaattinen vastaus, joka sisältää ohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Viestit listalle lähetetään osoitteeseen . Listalta kirjaudutaan pois lähettämällä tyhjä viesti osoitteeseen  

2. Listan tarkoitus
Lista on tarkoitettu lyhyiden kysymysten tekoon sekä tiedottamiseen. Listalle ei voi lähettää liitetiedostoja eikä tekstikenttään liittää kuvia tai grafiikkaa.

3. Jäsenten oma viestintä on maksutonta
Jäsenten lähettämät viestit sekä lyhyet vinkit työpaikoista ja koulutuksista ovat maksuttomia. Myös jäsenen oman toiminnan markkinointi on maksutonta, vaikka toiminta olisikin maksullista. 

4. Koulutus- ja työpaikkailmoitukset ovat maksullisia
Työpaikkailmoitukset maksavat 70 euroa. Koulutusilmoitukset maksavat 10 % osallistumismaksusta, aina kuitenkin vähintään 40 euroa. Maksulliset ilmoitukset lähetetään postituslistalle TOI:n toimiston kautta. Maksullinen ilmoitus toimitetaan osoitteeseen  ja sen yhteydessä tulee ilmoittaa osoite, josta ilmoitushinta laskutetaan. Tämä toimintatapa koskee myös tilanteita, joissa TOI:n jäsen ilmoittaa avoimesta työpaikasta työnantajansa puolesta.

5. Nettietiketti
Postituslistalle lähetettävillä viestillä tulee olla selkeä otsikko, joka kuvaa keskeisesti viestin sisältöä. Tekstiosion tulee olla lyhyt ja napakasti kirjoitettu. Viestisisällön tulee osoittaa kohteliasta ja kunnioittavaa asennetta muita henkilöitä kohtaan. Viestin allekirjoituksesta tulee käydä ilmi viestin lähettäjän koko nimi.  

Toimintaterapeuttiliitolla on oikeus poistaa postituslistalta henkilöt, jotka eivät noudata nettietikettiä sekä henkilöt, jotka eivät ole TOI:n jäseniä.

Ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat hyvän jäsenpalvelun perusta. Niiden päivittäminen on myös jäsenvelvoite ja tapahtuu eAsioinnin kautta: https://easiointi.yap.fi/Kuntoutusala. Yhteystietojen lisäksi jäsenen tulee ilmoittaa TOI:lle seuraavat tiedot:

 • työpaikka- ja työnantajamuutokset
 • perhevapaajaksot
 • vuorotteluvapaajakso
 • työttömyys tai lomautus
 • työskentely tai oleskelu ulkomailla
 • opiskelija: valmistumisajankohta
 • eläkkeelle siirtyminen

Ajankohtaista

TOI toimii

Haluatko liittyä TOI:n jäseneksi? Jätä jäsenhakemus tästä ja olemme sinuun yhteydessä.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n (KA) uusi puheenjohtaja Kristina Holmberg: Kuntoutuksen kokonaisuudistus tarvitsee avointa tiedonvälitystä

Akavalainen Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n liittokokous valitsi uudeksi 1. puheenjohtajaksi Kristina Holmbergin, joka on myös Suomen Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja. Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen valittiin KA:n  2. puheenjohtajaksi.

Tuore puheenjohtaja Kristina Holmberg on huolestunut alkusyksyllä käynnistyneestä kuntoutuksen kokonaisuudistuksesta. Ongelmana hän pitää sitä, että kuntoutuskomitean kokoonpanossa eivät ole edustettuina itse kuntoutuksen asiakastyötä tekevät asiantuntijat, kuten toiminta- ja fysioterapeutit.

Holmbergin mukaan toinen selkeä epäkohta kuntoutuksen kokonaisuudistuksessa on avoimen viestinnän puute. - Vaikka tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta on paljon, olemme toisaalta myös tilanteessa, jossa tietoa ei kaikilta osin ole saatavissa tarpeeksi. Näin on erityisesti kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistuksen kohdalla. Sen etenemisen tiedotus on jäänyt ehdottomasti liian vähälle, huomauttaa Holmberg ja korostaa ministeriön velvollisuutta toimia läpinäkyvästi. Kun asioiden etenemisestä ei tiedoteta, estetään myös julkinen keskustelu aiheesta.

Kuntoutusalan Asiantuntijoihin kuuluvat Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. Sen hallituksen jäseniksi vuodelle 2017 valittiin Virve Viljanen, Maria Kallio, Reetta Tuomisto ja Heli Kangas.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Kristina Holmberg, puh. 040 759 5588

Facebook: https://www.facebook.com/kuntoutusalanasiantuntijat/

Twitter: @Kuntoutusalat
Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on akavalainen ammattiliitto, johon kuuluu noin 11 000 jäsentä. Se on perustettu vuonna 2015.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osa asiantuntijuutta

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry on nimennyt Vuoden toimintaterapiateoksi toimintaterapeutti Ulla Nordin työn yhteiskunnallisena vaikuttajana. Nord kehittää suomalaista yhteiskuntaa yhdistämällä toimintaterapeutin asiantuntijuuden säätiön johtamiseen. Suomessa ennakko-oletus on, että kuntoutuksen asiantuntija toimii osana yhteiskuntaa yksittäisen asiakkaan toimintakykyyn tukemisen kautta. Nord johtaa Me-säätiötä, jonka tavoitteena on vähentää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. Hän hyödyntää toimintaterapeutin ammattitaitoaan samanaikaisesti sekä jokaisen lapsen, nuoren ja perheen että suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi.

-Välittämistä ei voi ulkoistaa. Uskon, että jokainen voi omalta osaltaan olla vaikuttamassa siihen, että kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään elämään. Olen oman työni kautta kohdannut paljon toimimattomia käytäntöjä ja palveluja. Näen tärkeänä olla mukana rakentamassa sellaisia työmuotoja, jotka vastaavat oikea-aikaisemmin ja inhimillisemmin ihmisten erilaisiin tarpeisiin, kuvailee toimintaterapeutti, toimitusjohtaja Ulla Nord omaa tapaansa toimia. 

Toimintaterapialla voidaan vaikuttaa yhteiskuntaan

Toimintaterapian viitekehystä voidaan hyödyntää monissa sote-palveluissa, eri-ikäisten ihmisten kanssa. Palveluiden suunnittelussa tulisi yhä enemmän kiinnittää huomiota ihmisten omaan kokemukseen ja asiakaslähtöisyyteen. Ihminen on itse oman elämänsä asiantuntija ja tietää parhaiten, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja merkityksellisiä, ja minkälaisesta tuesta hän elämän eri vaiheissa hyötyy. Nordin mukaan kuntoutus pitää entistä enemmän viedä ihmisten omaan ympäristöön ja arkeen. - Toimintaterapia mahdollistaa ihmisten omien voimavarojen ja mielenkiinnon kohteiden käyttöönoton. Toimintaterapiassa ihminen on aina keskiössä ja siinä vahvistetaan ihmisen omaa toimijuutta. Jokaisella on vahvuuksia, jotka on otettava käyttöön, Nord kuvaa toimintaterapian ydintä.-  Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut kaipaavat uudenlaista työotetta ja työmuotoja. Nordin mukaan toimintaterapeutin koulutus on antanut valmiuksia työn kehittämiseen asiakas- ja ihmislähtöisellä  työotteella. - Koulutukseni kautta ymmärrän myös entistä paremmin dialogin merkityksen asiakassuhteissa. Luottamuksella ja arvostavalla kohtaamisella on äärimmäisen suuri merkitys työn onnistumisessa. Toimintaterapian viitekehys ohjaa ajatteluani vahvasti nykyisessä työssäni Me-säätiön toimitusjohtajana, Nord kuvaa työtään.

Lisätiedot:

Ulla Nord
Toimitusjohtaja
Me-säätiö
puh. 050 5781259

Kristina Holmberg
Puheenjohtaja
Toimintaterapeuttiliitto
puh. 040 759 5588

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry (TOI) jakaa Vuoden toimintaterapiateko -kunniamaininnan teolle, joka edistää toimintaterapian yhteiskunnalliseen asemaa. Toimintaterapeuttiliitto on vuonna 1965 perustettu akavalainen ammattiliitto, jossa on 2700 jäsentä. 

 

Asiantuntijana lähellä ihmisten arkea

Vuoden Toimintaterapeutiksi valittu Maaret Meriläinen on työssä Oulun Seudun Muistiyhdistyksessä ja on kokenut muistisairaiden kuntoutuksen asiantuntija. -Tärkeää on ylläpitää toivoa. Vaikka ihmisellä olisi etenevä muistisairaus, hän silti tuettuna pystyy melkoisiin asioihin. Oikeanlaisella toiminnalla voidaan tukea tunnetta siitä, että sairaudesta huolimatta pystyy moniin asioihin ja vaikka mitä taitoja on jäljellä. Onnistumiset ja uusien mielekkäiden asioiden kokeileminen vaikuttavat mielialaan ja heijastuvat myös arkielämään kotona.

Toimintaterapeuttina en tee työtäni sairauskeskeisesti. En edes tiedä kaikkien asiakkaideni diagnooseja, vaan keskityn jäljellä oleviin voimavaroihin ja mielenkiinnonkohteisiin.  Muistisairaus vaikuttaa mm. arjesta suoriutumiseen ja vuorovaikutustaitoihin sekä heikentää kognitiivista toimintakykyä, joten toimintaterapia sopii mielestäni muistisairaille ja omaisille paremmin kuin hyvin. Esimerkiksi ravitsemus on tärkeä osa muistisairaiden hoitoa, mutta valitettavasti joskus unohtuu ympäristön merkitys ruokailun onnistumiseksi. Ruokailu ei ole vain ravintoaineiden saamista, vaan sillä on suuri merkitys ikääntyneen muistisairaan elämänlaadulle. On harmi, että tällä hetkellä toimintaterapeutteja on niin vähän esimerkiksi kotihoidossa tai palvelutaloissa. Tällä hetkellä eletään muutoksen aikaa. Sote-uudistus tulee muuttamaan nykyisiä toimintatapoja. Hallituksen I&O –kärkihankkeessa (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa) puhutaan ennaltaehkäisyn merkityksestä. Siinäkin toimintaterapialla olisi oma paikkansa. Nyt voisi olla hyvä aika pitää vähän älämölöä oman ammatin puolesta, ettei meitä unohdeta.

Mielekästä on myös se, että omalla työllä voi olla joskus merkitystä laajemmastikin. Olen saanut olla puhumassa esimerkiksi Muistoista Musiikiksi-menetelmästä sekä Skotlannissa Alzheimer Europen Konferenssissa että Unkarissa Alzheimer´s Disease Internationalin konferenssissa. Molemmissa paikoissa menetelmä herätti kiinnostusta nimenomaan siitä syystä, että sen tekemisessä oli osallistettu muistisairaat itse. Monessa maassa muistiasiat ei ole niin pitkällä kuin Suomessa. Meillä on siis paljon annettavaa. Toisaalta kuitenkin huomasin myös sen, että monessa maassa toimintaterapia on arvostetumpaa ja tunnetumpaa kuin Suomessa. Toimintaterapia mainitaan usein ensimmäisenä kun puhutaan muistisairaiden kuntoutuksesta. Molemmissa konferensseissa oli myös lukuisia toimintaterapia-postereita ja esityksiä.

Toimintaterapialla soisi olevan nykyistä vahvempi asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Meillä on osaamista, jota voisi hyödyntää laajemmin. Kuten aiemmin mainitsinkin, nyt muutosten aikana olisi niin sanotusti iskun paikka. Toimintaterapia on tietenkin jo nyt mukana sekä julkisella, yksityisellä että kolmannella sektorilla. Järjestöjen rooli tulee olemaan aiempaa vahvempi sote-uudistuksen myötä. Työskentely toimintaterapeuttina kolmannella sektorilla on mielenkiintoista, antoisaa ja lähellä ihmisten arkea.

Terveyspalvelualan Unioni:
Kilpailukykysopimuksen mukainen työehtosopimus signeerattiin Elinkeinoelämän Keskusliitossa

Terveyspalvelualan Unioni ja Terveyspalvelualan liitto signeerasivat kilpailukykysopimuksen mukaisen työehtosopimuksen perjantaina 11. marraskuuta 2016 Elinkeinoelämän Keskusliitossa. Signeeraajina olivat Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtaja Tuomas Hyytinen ja Terveyspalvelualan Liiton asiantuntija Minna Elo.

Terveyspalvelualan kilpailukykysopimuksen mukainen ratkaisu saatiin pitkien neuvottelujen jälkeen 3. marraskuuta 2016. Ratkaisu sisältää työajan pidentämisen keskimäärin 30 minuutilla viikossa. Kuukausipalkkaisen osa-aikaisen työaika pitenee osa-aikaisuuden suhteessa. Sopimuskausi on 1.2.2017-31.1.2018. Sopimusratkaisu sisältää myös paikallisen sopimisen edistämisen sekä luottamusmiesten toimintaedellytysten parantamisen.

Lisätietoja: Tuomas Hyytinen, Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtaja , puh. 09 3158 6041

Terveyspalvelualan Unioni ry – ammatillisesti laajin

Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöjä ovat Akavan sairaanhotajat ja TAJA, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ja Suomen Työterveyshoitajaliitto.

Unioni neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä työnantajia edustavan Terveyspalvelualan Liiton kanssa. Unionin työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenjärjestöjen jäseniin ja työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä

Kuvassa alarivissä signeeraajinaTerveyspalvelualan Unionin pj. Tuomas Hyytinen ja Terveyspalvelualan Liiton asiantuntija Minna Elo. Takarivissä vas. Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n varapj. Kristina Holmberg, Suomen Terveydenhoitajaliiton neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen ja Terveyspalvelulan Liiton asiantuntija Maria Krans-Bredenberg. Kuvasta puuttuvat tilaisuudessa mukana olleet Työterveyshoitajaliiton järjestöpäällikkö Eve Becker ja Jytyn työmarkkina-asiamies Päivi Salin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 1. syyskuuta asettanut kuntoutuksen uudistamiskomitean. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaan hallituskaudella tehdään kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus. Kuntoutuksen uudistamiskomitean toimikausi on 1.9.2016 - 30.9.2017. 

Suomen kuntoutusjärjestelmä on hajanainen ja kuntoutuksen kokonaisuus muodostuu useista osajärjestelmistä. Kuntoutuksesta säädetään monissa eri laeissa. Kuntoutusmenot olivat vuonna 2013 arviolta 1,9 miljardia euroa. Palveluihin käytettiin noin 1,5 miljardia euroa ja kuntoutuksen aikaiseen toimeentuloturvaan noin 380 miljoonaa euroa.

Uudistuksen tavoitteena on yhdenvertainen, kustannustehokas ja ohjattava järjestelmä, joka tukee kuntoutujaa elämän kaikissa tilanteissa. Tavoitteena on, että kuntoutuksesta vastaavien toimijoiden vastuunjako on selvä ja asiakaslähtöinen kuntoutus toimii saumattomasti. Kuntoutuksen uudistustyö sovitetaan yhteen myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä hallituksen kärkihankkeiden kanssa.

Toimintaterapeuttiliitto otti kantaa Kuntoutuksen uudistamiskomitean asettamispäätökseen yhdessä Suomen Fysioterapeuttien, Suomen Psykologiliiton, Suomen Puheterapeuttiliiton sekä Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen kanssa. Kannanotto on luettavissa täältä.  

Toimintaterapeuttiliitossa on tapahtunut henkilöstömuutoksia. Järjestöassistentti Anu Söderström päätti siirtyä uusiin työtehtäviin ja hänen viimeinen työpäivänsä TOI:ssa oli 12.10.2016. TOI kiittää Anua pitkäaikaisesta yhteistyöstä järjestöassistentin tehtävässä ja keskeisestä roolista organisaatiomuutoksen läpiviemisessä. Anu jatkaa toimintaterapian alan luottamustehtävissä mm. eurooppalaisen toimintaterapeuttiliiton varapuheenjohtajana.

Järjestöassistentin tehtävissä on toiminut 17.10.2016 alkaen viestintätekniikan insinööri Anne Lindberg. Annen sähköpostiosoite on  ja puhelinnumero 020 1235 390. Annen tavoittaa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00-13.00.

Annen työnkuvaan kuuluu jäsenrekisteriin liittyvä jäsenpalvelu:

 • henkilötietojen ja työsuhdetietojen muutokset
 • jäsenmaksuvapautukset
 • jäsenmaksut ja jäsenmaksuviitteet
 • työnantajaperintävaltakirjat

VTT, toimintaterapeutti Elina Weiste väitteli Helsingin Yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta 18.12.2015. Väitöskirja Relational work in therapeutic interaction käsittelee terapiasuhdetta erilaisissa mielenterveystyön palvelukohtaamisissa. Referaatti tutkimuksen tuloksista toimintaterapian osalta julkaistiin Toimintaterapeutti -lehdessä 1/2016. Aiheesta uutisoi myös mm. Potilaan Lääkärilehti

design N&S

Yhteystiedot

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

Yhdistys

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

Akava-talo, Rautatieläisenkatu 6
00520 HELSINKI
puh. 020 123 5390

Y-tunnus 1014356-6

Hallitus

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
puh. 040 759 5588

Riikka Rättö
varapuheenjohtaja

Jäsenet 
Tuija Paakki
Anne Penttinen
Virve Viljanen
Marja Nikkola

Varajäsenet
Anna Aronpuro
Maria Kallio
Salla Isoherranen
Kaisa Hänninen
 

Toimisto

Leila Mäkelä 
toiminnanjohtaja, päätoimittaja
jäsenpalvelu – edunvalvonta
puh. 040 823 4413

Anne Lindberg 
järjestöassistentti
jäsenrekisteri – jäsentiedot, työsuhdetiedot, valtakirjat, jäsenmaksut ja jäsenmaksuvapautukset
puh. 040 820 0274, ti-to klo 9-13

Sanna Kyllönen 
asiantuntija, koulutuspolitiikka
puh. 040 514 5254, ti-ke klo 8-16

Virpi Aralinna 
projektityöntekijä, toimintaterapianimikkeistöjen päivitys

TOI toimii myös alueellisesti ja kansainvälisesti
Alueyhdyshenkilöiden ja kansainvälisistä asioista vastaavien luottamushenkilöiden yhteystiedot saa toimistolta.

TOI sosiaalisessa mediassa

Facebook TOI
Facebook Arkikuntoutus
Twitter TOI
Twitter puheenjohtaja Kristina Holmberg
Instagram TOI

Toimintaterapeutti -lehti

Mediakortti

På svenska

Finlands Ergoterapeutförbund rf

Akava-huset, Järnvägsmannagatan 6
00520 HELSINGFORS

Kristina Holmberg, ordförande
tel. 040 759 5588