Tervetuloa. Välkommen.

Toimintaterapeuttiliitto

TOI

Toimintaterapeuttiliitto on akavalainen ammattiliitto. TOI tuottaa jäsenten tarvitsemat edunvalvontapalvelut yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Haluatko liittyä TOI:n jäseneksi? Jätä jäsenhakemus tästä ja olemme sinuun yhteydessä.

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry, tuttavallisemmin TOI, on perustettu vuonna 1965. Toimintaterapeuttiliitto on akavalainen ammattiliitto ja ainoa toimintaterapeuttien, toimintaterapeuttiopiskelijoiden ja toimintaterapia-alan edunvalvoja Suomessa. 

Toimintaterapeuttiliiton tehtävä on vaikuttaa toimintaterapeuteille tärkeisiin työelämän asioihin sekä valvoa ja kehittää suomalaista toimintaterapeuttikoulutusta.

TOI kokoaa yhteen toimintaterapeutit ja toimintaterapeuttiopiskelijat. TOI on toimintaterapian alan asiantuntija. 

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry on kuntoutusalan järjestöjen kattoliitto, jonka jäseniä ovat Suomen Fysioterapeutit ry ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry. Liitto perustettiin vuonna 2015. Sen keskeisenä tavoitteena on edistää kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa ja tuoda entistä paremmin näkyväksi sen edustamien ammattialojen asiantuntijuutta osana sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillista kenttää. TOI on järjestäytynyt Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta keskusjärjestö Akavaan, Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestöön sekä neuvottelujärjestö JUKOon ja Terveyspalvelualan Unioniin. 

Kuntoutusalan Asiantuntijoiden ajankohtaisia tapahtumia voi seurata FacebookistaTwitteristä ja Instagramista

Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 sähköposti: 

Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu noin 600 000 jäsentä. Akava, sen jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työelämässä. Toimintaterapeuttiliitto on ollut akavalainen ammattiliitto vuodesta 1973 lähtien. 

Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 sähköposti: 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo akavalaisten oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtakunnallisena pääsopijajärjestönä se neuvottelee julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. 

Toimintaterapeuttilliitto on kuulunut JUKOlaisen edunvalvonnan piiriin sen perustamisesta lähtien. 

Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 sähköposti: 

Toimintaterapeuttiliiton jäsenten (palkansaajat) työttömyysturva hoidetaan Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan kautta. Kassan sivuilta löydät mm. tietoa vuorotteluvapaasta, ohjeet kuinka toimia jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, sekä linkin webkassaan, joka on kassan tietoturvattu asiointipalvelu etuuksien hakemista varten.  

Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy Toimintaterapeuttiliiton jäsenmaksuun. 

Lisätietoja työttömyyskassojen toiminnasta löytyy Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n sivuilta. Työttömyyskassojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta

Yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenten tulee itse hoitaa yrittäjäkassaan liittyminen. 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leila Mäkelä puh. 040 823 4413 

Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestö toimii yhteistyöjärjestönä liittojen yrittäjäjäsenten ja itsensätyöllistäjien edunvalvonnalle. Se edustaa yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä, sekä valvoo heidän oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Järjestö nostaa esiin toimintaympäristöön liittyviä epäkohtia, esittää ehdotuksia yrittäjien ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi sekä luo ja levittää hyviä käytäntöjä reilun työelämän luomiseksi.  

Myös kuntoutusalalla toimivien yrittäjien etuja ajava järjestö perustettiin vuonna 2016. TOI on yksi järjestön perustajista kattoliitto Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta. 

Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 sähköposti: 

Toimintaterapeuttiliiton yrittäjä- ja ammatinharjoittajajäsenet saavat tietoa, neuvoja ja ohjausta työttömyysturvaan liittyvissä asioissa AYT-työttömyyskassasta. Myös yrittäjän on tärkeä vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta ja erityisesti asiaan tulee kiinnittä huomiota silloin kun siirtyy palkkatyöstä yrittäjäksi. Liittymällä yrittäjäkassaan kolmen kuukauden sisällä yritystoiminnan alkamisesta säilyy työttömyysturva katkottomana. Liittymisen tulee tapahtua kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisen jälkeen.

Yrittäjien työttömyyskassamaksu ei sisälly TOI:n jäsenmaksuun.   

TerVe -verkosto on 12 akavalaisen terveydenhuoltoalan jäseniä edustavan liiton yhteistyöverkosto. Sen jäsenliitot ovat:

Verkosto edustaa yhteensä noin 40 000 akavalaista jäsentä. Sen tehtävänä on vahvistaa akavalaista terveyspoliittista edunvalvontaa, edistää moniammatillisuutta terveyspolitiisessa keskustelussa ja tiivistää jäsenyhdistysten yhteistyötä. 

Verkosto perustettiin vuonna 2013 Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kristina Holmbergin ja Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Leila Lehtomäen aloitteesta. Verkoston puheenjohtajana kaudella 2016 - 2017 toimii Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n toiminnanjohtaja Kukka Junno. 

Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 sähköposti: 

Finlands Ergoterapeutförbund r.f. grundades för 51 år sedan av fem finlandssvenska ergoterapeuter. Ergoterapeutförbundet, som också kallas för TOI, är det enda fackförbundet i Finland som är sakkunnig i intressebevakningen för ergoterapeuter, ergoterapeutstuderanden samt ergoterapibranschen. Förkortningen TOI kommer från det finskspråkiga namnet Toimintaterapeuttiliitto. 

Vill du bli medlem? Du kan fylla i anslutningsblanketten här. 

TOI skapar sina tjänster tillsammans med samarbetsparter 

Ergoterapeutförbundet är en del av centralorganisationen Akava som består av 36 medlemsförbund och samlar ihop ca 600 000 högutbildade. Akavas uppgift är att övervaka och främja Akavamedlemmarnas ställning i arbetslivet och i hela samhället. Målet är att förbättra medlemmarnas arbetslivsvillkor och sysselsättning samt jämställdheten mellan kvinnor och män. Akava representerar ergoterapeuter i samhällelig intressebevakning bl.a. i förhandlingarna av samhällsfördraget. 

TOI är tillsammans med Finlands Fysioterapeuter medlem i Akava via takorganisationen Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen r.f. Förkortningen för Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen är KA som kommer från det finskspråkiga namnet Kuntoutusalan Asiantuntijat. KA grundades 29.11.2015, efter att medlemmarna i TOI hade några dagar tidigare gjort beslut om att TOI avgår från Akavas Specialorganisationer efter ca 40 års samarbete. Sakkunniga i Rehabiliteingsbranschen blev medlem i Akava 15.12.2015 och startade sin verksamhet 1.1.2016. Takorganisationens huvudsakliga uppgift är att lyfta fram intressebevakningen för rehabiliteringsbranschen. Den ansvarar också för de juridiska tjänsterna som Ergoterapeutförbundet erbjuder sina medlemmar. Det går att följa KA´s verksamhet på FacebookTwitter och Instagram

JUKO, på svenska Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU r.f., är en huvudförhandlingsorganisation som sköter kollektivintressebevakningen för över 200 000 löntagare. FOSU representerar också Ergoterapeutförbundets medlemmar i förhandlingar gällande AKTA, Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal. 

Ergoterapeutförbundet försäkrar alla sina löntagarmedlemmar mot arbetslöshet via Hälsovårdens Arbetslöshetskassa. Medlemsavgiften för arbetslöshetskassan ingår i TOI´s medlemsavgift. Arbetslöshetskassan är ett självständigt samfund vars enda uppgift är att betala ut lagenlig inkomstrelaterad dagpenning åt sina arbetslösa eller permitterade medlemmar, samt ersättning till dem som är på alterneringsledighet. Mera information om kassornas verksamhet finns att få hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f. och via Finansinspektionen. En ergoterapeut som fungerar som företagare eller yrkesutövare bör själv ansluta sig till en företagarkassa

TerVe -nätverket är ett samarbetsorgan i Akava som består av 12 medlemsföreningar. Den representerar över 40 000 medlemmar som jobbar inom hälsovårdsbranschen. Nätverkets uppgift är att förstärka den hälsopolitiska intressebevakningen inom Akava, samt främja den multiprofessionella synvinkeln i hälsopolitisk debatt i samhället. Nätverket grundades år 2013 på initiativ av ordföranden Kristina Holmberg och Leila Lehtomäki (Hälsovårdarförbundet). Ordförande för nätverket år 2016 är Kirsi Kvarnström från Farmaseutförbundet.  

Tilläggsinformation på svenska: ordförande Kristina Holmberg tel. 040 759 558 e-post 

Jäsenyys

Jäsenyys

Pikalinkki eAsiointiin:
https://easiointi.yap.fi/Kuntoutusala 
Kirjautuminen tapahtuu omalla jäsennumerolla, joka löytyy Toimintaterapeutti-lehden osoitekentästä. 

 

 

 

TOI on vahva toimija - yhteiskunnallinen edunvalvonta

Toimintaterapeuttiliiton tavoitteena on, että toimintaterapia on yhteiskunnallisesti tunnettua ja toimintaterapeutin koulutus ja ammatti ovat arvostettuja. TOI tekee yhteiskunnallista vaikuttamista koulutus-, työvoima- sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan alueilla. Vaikuttamistyö perustuu poliittisille ohjelmille, joista uusin, koulutuspoliittinen ohjelma valmistui vuonna 2015. Sen tavoitteita ovat tasapaino toimintaterapeuttityövoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannossa, toimintaterapeuttien määrän kasvattaminen sekä koulutuspolun vahvistaminen. Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588  

TOI on akavalainen ammattiliitto - edunvalvontaa yhteistyökumppaneiden kanssa 

Toimintaterapeuttiliitto toteuttaa kuntoutuksen alan yhteiskunnallista edunvalvontaa yhteistyössä Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kanssa. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee julkisen sektorin akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. JUKOn kautta toimintaterapeutit ovat osa luottamusmiesjärjestelmää, joka edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä työpaikoilla. Keskusjärjestö Akava ja sen jäsenliitot tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset voivat hyvin työelämässä. Akava on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kaikki kuuluvat työelämän turvaverkkoihin. Akavan sivuilta löytyy tietoa työelämästä  sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä julkaisuja. Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588 

TOI on toimintaterapeutteja varten - henkilökohtainen jäsenpalvelu

Toimintaterapeuttiliitto tarjoaa jäsenilleen henkilökohtaista neuvontaa toimintaterapeutin työhön, ammattiin, alaan ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Tarvittaessa jäsen ohjataan saamaan lakimiehen palveluita, jotka TOI tuottaa Kuntoutusalan Asiantuntijoiden kautta. Lakimiespalvelut sisältyvät varsinaisten jäsenten sekä työssäkäyvien opiskelijajäsenten jäsenpalveluihin. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leila Mäkelä puh. 040 823 4413 

TOI olemme me - yhteenkuuluvuus 

Toimintaterapeuttiliitto on ainoa ammattiliitto Suomessa, joka tarjoaa palveluita toimintaterapeuteilta toimintaterapeuteille. TOI:ssa luottamustehtävissä ja työssä olevat henkilöt tuntevat alan omakohtaisesti ja palveluiden kehittäminen tehdään yhdessä jäsenten kanssa. TOI:ssa ja toimintaterapian alalla on vahva yhteenkuuluvuuden tunne – tule mukaan: asetu ehdolle hallitukseen, tule ohjaamaan aluetoimintaa, tuo asiantuntijuutesi työryhmiin tai lähetä hakemuksesi avoinna oleviin projektityöntekijän tehtäviin. TOI tekee myös opinnäytetyö- ja projektiyhteistyötä toimintaterapeuttiopiskelijoiden kanssa. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leila Mäkelä puh. 040 823 4413 

TOI pohjoismaissa ja maailmalla

Pohjoismainen yhteistyö on keskeinen osa Toimintaterapeuttiliiton toimintaa. Yhteistyötä koordinoivat Suomen, RuotsinNorjanTanskanIslannin ja Färsaarten toimintaterapeuttiliitojen puheenjohtajat vuosittaisen tapaamisen kautta. Yksi keskeisimmistä yhteistyön muodoista on Scandinavian Journal of Occupational Therapy, SJOT -julkaisu, jonka Pohjoismaiset liitot yhdessä omistavat. Liitoilla on myös keskinäinen sopimus siitä, että niiden jäsenet voivat osallistua liittojen järjestämiin koulutuksiin kaikissa Pohjoismaissa jäsenetuhintaan. Lisätietoja: puheenjohtaja Kristina Holmberg puh. 040 759 5588  

COTEC Council of Occupational Therapists for the European Countries on toimintaterapia-alan eurooppalainen edunvalvontaorganisaatio. Se edustaa 29 kansallista toimintaterapeuttiliittoa ja niiden kautta noin 120 000 toimintaterapeuttia.  COTEC:in tehtävä on edistää toimintaterapia-alan näkyvyyttä, toimintaterapeuttien liikkuvuutta sekä näyttöön perustuvan toimintaterapian kehitystä Euroopassa. COTEC on kansallisten toimintaterapeuttiliittojen vaikutuskanava EU:ssa. Suomen Toimintaterapeuttiliitto on COTEC:n perustajajäsen. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leila Mäkelä puh. 040 823 4413 

WFOT World Federation of Occupational Therapists on toimintaterapeuttien maailmanliitto. Se edustaa 72 kansallista toimintaterapeuttiliittoa ja niiden kautta noin 418 000 toimintaterapeuttia. WFOT:n tehtävä on edistää toimintaterapian asemaa ja tukea toimintaterapian kehitystä kansainvälisesti. WFOT edustaa toimintaterapeutteja YK:ssa ja WHO:ssa. Toimintaterapeuttiliitto on ollut WFOT:n jäsen vuodesta 1972 lähtien. Toimintaterapeuttiliiton varsinaiset jäsenet ovat maailmanliiton yksilöjäseniä. Lisätietoja: WFOT-delegaatti Maria Kallio

TOI - toimintaterapeutin turva työttömyyden varalle

Työttömyyskassan jäsenyys antaa taloudellisen turvan työttömyyden tai lomautuksen varalle. TOI huolehtii jäsentensä puolesta siitä, että työttömyysturva on kunnossa eli maksaa työttömyyskassan jäsenmaksun varsinaisten jäsenten sekä työssä käyvien opiskelijajäsenten puolesta. Lisäksi TOI auttaa jäseniään löytämään työtä tarjoamalla henkilökohtaista neuvontaa ja tukea työnhakuun. Toinet -sähköpostilista tarjoaa työnantajille nopean viestintäkanavan työpaikkailmoitusten välittämiseen. Se tavoittaa lähes kaikki Toimintaterapeuttiliiton jäsenet ja auttaa jäseniä saamaan tiedon avoinna olevista työpaikoista. Lisätietoja: toiminnanjohtaja Leila Mäkelä puh. 040 823 4413 

TOI – toimintaterapeutin ammatillisen kasvun tukena

Toimintaterapeuttiliitto tarjoaa jäsenilleen materiaalia ja täydennyskoulutuksia ammatillisen kasvun tueksi. Koulutuspoliittisen ohjelman pohjalta tehtävän  täydennyskoulutussuunnitelman tekeminen käynnistyy vuoden 2017 aikana.  

Scandinavian Journal of Occupational Therapy -julkaisu SJOT on impact-pisteillä mitattuna yksi maailman laadukkaimmista toimintaterapia-alan tieteellisistä julkaisuista. Se on Toimintaterapeuttiliiton yhdessä muiden pohjoismaisten toimintaterapeuttiliittojen kanssa omistama julkaisu, jonka sähköisen version TOI tarjoaa jäsenilleen jäsenetuna. SJOT sopii tiedonlähteeksi suomalaiselle toimintaterapeutille ja toimintaterapiasta kiinnostuneille henkilöille. Artikkeleista 64% tulee pohjoismaista ja mukana on suomalaista alan tutkimusta. TOI:n jäsenet voivat tilata SJOT:n verkkolukuoikeudet lähettämällä tyhjän sähköpostiviestin osoitteeseen  Viesti tulee lähettää sellaisesta sähköpostiosoitteesta, josta lähettäjän nimi käy ilmi.

Ammattieettiset ohjeet ja Hyvät arviointikäytännöt suomalaisessa toimintaterapiassa -julkaisu toimivat toimintaterapeuttien tukena arjen asiakastyössä. Lisätietoja: 

TOI - toimintaterapeutin rinnalla asiakastyössä

Toimintaterapeuttiliitto tuottaa materiaalia jäsentensä asiakastyön tueksi. Elämäni kirja -julkaisu on tarkoitettu mahdollistamaan yksilöllistä kohtaamista elämän eri vaiheissa. Tilaukset postimaksun hinnalla osoitteesta 

TOI on ainutlaatuinen - TOI tuotteet

TOI:n visuaalinen ilme uudistettiin 50. juhlavuoden kunniaksi vuonna 2015. Jäsenet voivat tilata Vahva TOImija -visuaalisen ilmeen mukaisia tuotteita Toimintaterapeutti -lehdessä ilmoitettavana ajankohtana. Lisätietoja: 

Jäsenvakuutukset

Kaikilla toimintaterapeuteilla, jotka toimivat terveydenhuoltoalalla, tulee olla lakisääteinen potilasvakuutus. TOI tarjoaa sen ammatinharjoittajajäsenilleen jäsenetuna. Työsuhteessa olevien toimintaterapeuttien potilasvakuutuksesta vastaa työnantaja ja siitä löytyy lisätietoja Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta. TOI turvaa jäsentensä työntekoa myös ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksilla. Vastuuvakuutus antaa turvan työstä johtuvan henkilöön, esineeseen tai varallisuuteen kohdistuvan vahingonkorvausvelvollisuuden varalta. Oikeusturvavakuutus kattaa ne asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka jäsenelle ovat aiheutuneet omaa työ- tai virkasuhdetta koskevissa riita- ja rikos- sekä hallintoasioissa. Myös vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien ja vahinkojen sujuva hoitaminen turvaa toimintaterapeuttien työssäkäyntiä ja työkykyä. Vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutukset kuuluvat varsinaisen jäsenen, yrittäjä- ja itsenäisen ammatinharjoittajajäsenen sekä jäsenmaksua maksavan opiskelijajäsenen jäsenetuihin. TOI:n järjestötehtäviin ja -tilaisuuksiin osallistuvat jäsenet ovat vakuutettuna järjestövakuutuksella.  

Toimintaterapeuttiliiton jäsenetuihin kuuluvasta potilasvakuutuksesta ja ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvavakuutuksesta löydät tarkemmat tiedot vakuutusyhtiö  IF:n jäsensivuilta

Tarkemmat tiedot vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutusvakuutusten sisällöstä sekä Turvan tarjoamista jäseneduista ja palveluista löydät TOI:n jäsenille räätälöidyltä vakuutussivustolta turva.fi/toimintaterapeuttiliitto. Sivustolta voit myös tulostaa englanninkielisen matkavakuutustodistuksen matkalle mukaan.

Holiday Club -lomat

Toimintaterapeuttiliitto tarjoaa jäsenilleen yhteistyössä Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n kanssa vapaa-aikaan liittyvän jäsenedun. TOI:n jäsenet voivat varata itselleen ja perheelleen Holiday Club -lomia. Tarjolla on kuuden kylpyläkohteen lisäksi loma-asuntokohteita ja alennuksia hotelliyöpymisistä. Varausohjeet löytyvät Toimintaterapeutti-lehdestä numero 4/2016. 

Member+

Ajankohtaisia etuja kaikkien akavalaisten ammattiliittojen jäsenille sekä heidän perheilleen. Member+ -sivuilta löydät etuja mm. lomalle ja vapaa-aikaan. 

DanskeBank -edut 

Toimintaterapeuttiliitto tarjoaa vastavalmistuneille jäsenilleen yhteistyössä DanskeBankin kanssa uuden jäsenetukokonaisuuden. TOI:n jäsenenä saat seuraavat edut DanskeBankilta ilman kuukausi- ja vuosimaksuja:

 • Laajat päivittäispankkipalvelut ja Mastercard Platinum -kortti (alk. 2000 € luottokorttilimiitillä)
 • Danske Investor -palvelut säästämiseen
 • Lainat kilpailukykyisillä hinnoilla haaveiden toteuttamiseen ja kodinhankintaan
 • Sisäänpääsy 900 lentokenttäloungeen ympäri maailmaa ja muita matkustamisen etuja

Vastavalmistuneeksi lasketaan alle kaksi vuotta sitten toimintaterapeutiksi valmistunut tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut toimintaterapeutti. Yhteistyössä DanskeBankin kanssa tarjottavan jäsenetukokonaisuuden kesto on viisi vuotta. Tarkempia tietoja jäsenetukokonaisuudesta löydät DanskeBankin sivuilta. 

Jo pidempään työelämässä olleille TOI tarjoaa jäsenilleen yhteistyössä Danske Bankin kanssa mahdollisuuden Etulainaan.   

Jäsen
Varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Toimintaterapeuttien maailmanliiton, WFOT:n, hyväksymän tutkinnon suorittaneet, Valviran laillistamat toimintaterapeutit.
Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 1,3 % ja se maksetaan päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista kuten bruttopalkasta, lomakorvauksista, lomarahasta ja luontoiseduista sekä työttömyyskassan maksamista etuuksista (mm. ansiosidonnainen päiväraha, vuorottelukorvaus). Yrittäjänä ja ammatinharjoittajana toimivan varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 200 euroa vuodessa. Mikäli yrittäjä tai ammatinharjoittaja liittyy jäseneksi 1.7. jälkeen on jäsenmaksu on loppuvuodelle 100 euroa. 

Opiskelijajäsen
Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä Toimintaterapeuttien maailmanliiton, WFOT:n, tutkintovaatimukset täyttävässä toimintaterapeuttikoulutuksessa oleva opiskelija. Opiskelijajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Työssäkäyvän opiskelijan jäsenmaksu on 70 euroa vuodessa. 

Eläkeläisjäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Jäsenmaksukäytännöt
Toimintaterapeuttiliiton jäsenmaksun voi joko maksaa itse suoraan TOI:lle tai maksun tilittämisestä voi sopia työnantajan kanssa. Itse maksettaessa jäsenmaksu tulee maksaa kerran kuukaudessa, viitenumeroita käyttäen. Työnantaja voi tilittää jäsenmaksun suoraan palkasta, mikäli asiasta on sovittu työntekijän ja työnantajan kesken tätä tarkoitusta varten tehdyllä valtakirjalla. Valtakirja tulee täyttää huolellisesti ja siinä tulee olla molempien osapuolten allekirjoitus. Allekirjoitetusta valtakirjasta jää yksi kopio jäsenelle/työntekijälle, yksi työnantajalle ja yksi tulee toimittaa Toimintaterapeuttiliitolle postitse. 

Kelan etuuksista (mm. vanhempainraha, lastenhoidon tuet, opintotuki, työttömän peruspäiväraha tai sairauspäiväraha) ei makseta jäsenmaksua. Varsinainen jäsen voi saada jäsenmaksuvapautuksen ilmoittamalla sen syyn ja keston Toimintaterapeuttiliitolle. Yrittäjänä tai ammatinharjoittajana toimiva jäsen voi saada jäsenmaksuvapautuksen mikäli hän keskeyttää yritystoimintansa kokonaan siltä ajalta kun saa Kelan etuutta. Ilmoitukset tehdään eAsioinnin kautta. 

Jäsenmaksun maksaminen on jäsenvelvoite. Myös vastuu jäsenmaksun oikeellisuudesta on jäsenellä. TOI suosittelee, että ne jäsenet, joiden jäsenmaksun työnantaja tilittää, tarkastavat jäsenmaksun palkkatodistuksesta säännöllisesti. 

eAsiointi

Sähköisessä jäsenpalvelussa, eAsioinnissa, voit päivittää omat yhteystietosi, tarkastaa maksamasi jäsenmaksut sekä tarvittaessa tulostaa uudet jäsenmaksuviitteet tai ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksen ajankohdan. eAsiointi löytyy osoitteesta https://easiointi.yap.fi/Kuntoutusala ja sinne kirjautuminen tapahtuu omalla jäsennumerolla. Jäsennumero löytyy Toimintaterapeutti-lehden osoitekentästä. 

Lisätietoja:

TOInet -sähköpostilista on TOI:n jäsenten tiedotuskanava.  
 
1. Listalle kirjautuminen
Listalle voivat kirjautua TOI:n jäsenet. Kirjautuminen tapahtuu lähettämällä tyhjä viesti osoitteeseen . Osoitteesta tulee automaattinen vastaus, joka sisältää ohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Viestit listalle lähetetään osoitteeseen . Listalta kirjaudutaan pois lähettämällä tyhjä viesti osoitteeseen  

2. Listan tarkoitus
Lista on tarkoitettu lyhyiden kysymysten tekoon sekä tiedottamiseen. Listalle ei voi lähettää liitetiedostoja eikä tekstikenttään liittää kuvia tai grafiikkaa.

3. Jäsenten oma viestintä on maksutonta
Jäsenten lähettämät viestit sekä lyhyet vinkit työpaikoista ja koulutuksista ovat maksuttomia. Myös jäsenen oman toiminnan markkinointi on maksutonta, vaikka toiminta olisikin maksullista. 

4. Koulutus- ja työpaikkailmoitukset ovat maksullisia
Työpaikkailmoitukset maksavat 70 euroa. Koulutusilmoitukset maksavat 10 % osallistumismaksusta, aina kuitenkin vähintään 40 euroa. Maksulliset ilmoitukset lähetetään postituslistalle TOI:n toimiston kautta. Maksullinen ilmoitus toimitetaan osoitteeseen  ja sen yhteydessä tulee ilmoittaa osoite, josta ilmoitushinta laskutetaan. Tämä toimintatapa koskee myös tilanteita, joissa TOI:n jäsen ilmoittaa avoimesta työpaikasta työnantajansa puolesta.

5. Nettietiketti
Postituslistalle lähetettävillä viestillä tulee olla selkeä otsikko, joka kuvaa keskeisesti viestin sisältöä. Tekstiosion tulee olla lyhyt ja napakasti kirjoitettu. Viestisisällön tulee osoittaa kohteliasta ja kunnioittavaa asennetta muita henkilöitä kohtaan. Viestin allekirjoituksesta tulee käydä ilmi viestin lähettäjän koko nimi.  

Toimintaterapeuttiliitolla on oikeus poistaa postituslistalta henkilöt, jotka eivät noudata nettietikettiä sekä henkilöt, jotka eivät ole TOI:n jäseniä.

Ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat hyvän jäsenpalvelun perusta. Niiden päivittäminen on myös jäsenvelvoite ja tapahtuu eAsioinnin kautta: https://easiointi.yap.fi/Kuntoutusala. Yhteystietojen lisäksi jäsenen tulee ilmoittaa TOI:lle seuraavat tiedot:

 • työpaikka- ja työnantajamuutokset
 • perhevapaajaksot
 • vuorotteluvapaajakso
 • työttömyys tai lomautus
 • työskentely tai oleskelu ulkomailla
 • opiskelija: valmistumisajankohta
 • eläkkeelle siirtyminen

Ajankohtaista

TOI toimii

Haluatko liittyä TOI:n jäseneksi? Jätä jäsenhakemus tästä ja olemme sinuun yhteydessä.

Seuraava seminaari pidetään 27.11.2017. Askeleet kohti Kantaa! - toimintaterapeuttien rakenteisen kirjaamisen koulutus toimintaterapiayrittäjille kerrotaan päivitetystä toimintaterapianimikkeistöstä ja sen pohjalta tehtävästä rakenteisesta kirjaamisesta osana Kanta-arkistoa.

Seminaariin on etäosallistumismahdollisuus. Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä ja mukaan voi ilmoittautua linkistä.

Toimintaterapian ydinviesti

 

Ydinviesti on keino vahvistaa toimintaterapian yhteiskunnallista asemaa. Se on yhdistelmä toimintaterapian ja viestinnän asiantuntijuutta. Se perustuu toimintaterapian tieteelliseen taustaan ja ainutlaatuiseen osaamiseen. TOI:n toimintaterapian ydinviesti on koottu toimintaterapian alan asiantuntijoiden haastatteluista.

Ydinviestissä olennaista on paitsi toimintaterapian näkökulma, myös se, että viesti on suunniteltu erottautumaan muusta sote-viestinnästä ja muista kuntoutuksen ja hoitotyön ammateista. Ydinviesti on arvolupaus meille itsellemme, meidän asiakkaillemme sekä työkavereillemme ja esimiehillemme siitä, mitä toimintaterapia on. Se lähtee elämään tarinoista, joita ydinviestiä kertova toimintaterapeutti sen ympärille rakentaa. Ydiviestissä on tärkeää paitsi sen sisältö myös se, että kerromme sen ylpeydellä ammatistamme.

Ydinviesti on vapaasti kaikkien TOI:n jäsenten käytettävissä ja sen saa ladattua sähköisessä muodossa tästä.

Kärnbudskapet på svenska. 

Toimintaterapianimikkeistön päivitys on nyt julkaistu. Nimikkeistö löytyy Kuntaliiton verkkokaupassa .

Nimikkeistön sisällöstä vastaa Suomen Toimintaterapeuttiliitto. Toimintaterapianimikkeistö on tarkoitettu toimintaterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää toimintaterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös toimintaterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä terapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Toimintaterapianimikkeistö on riippumaton yksittäisestä toimintaterapian teoriasta tai viitekehyksestä. Se on toimintoluokitus, joka kuvaa kaikkea toimintaterapeutin työtä erilaisissa työympäristöissä. Nimikkeistön päivityksessä työryhmä keskittyi kuvaamaan välittömän asiakastyön toiminnot. Päivityksen sisällön tuottoa ohjasi vahvasti kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus, ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteisen kuntoutusalan osaamiskeskittymähankkeen vuoden 2017 alussa. Ammattikorkeakoulut järjestivät syyskuun alussa yhteistyötapaamisen, jossa keskustellaan osaamiskeskittymän toiminnasta ja haasteista.

Toimintaterapeuttiliiton ja Suomen Fysioterapeuttien mielestä osaamiskeskittymäkeskustelu on linkitettävä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakennemuutoksiin. Keskustelussa on tarkasteltava kuntoutuksen osaamistarpeita moniammatillisesti ja huomioitava kuntoutuksen alojen ydinosaamiset. Lue TOI:n ja SF.n  tiedote.

Sosiaali- ja terveysministeriö aloittaa terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamisen. Yli kaksikymmentä vuotta vanha ammattihenkilölaki kaipaa nykyaikaistamista esimerkiksi sote-uudistuksen ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon kehityksen vuoksi. Lainsäädännön uudistamistarpeiden pohdinta aloitettiin ministeriön järjestämässä kutsuseminaarissa 29.4.2017. Seminaarin nauhoitteen voi katsoa osoitteessa: http://videonet.fi/stm/20170428/

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien, kuten julkiselle sektorille palveluita tuottavien toimintaterapeuttiyrittäjien, tulee liittyä Potilastiedon arkistoon viimeistään 31.12.2017. Tukea ja ohjeita liittymisvalmisteluihin saa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen OPER -yksiköstä. Tietoa Kanta-palveluiden käyttöönotosta löytyy ammattilaisille suunnatusta Kanta.fi -palvelusta. Toimintaterapiayrittäjän kokemuksia Kantaan liittymisestä voi lukea esimerkiksi Toimintaterapiaa ja rinnalla kulkemista -blogista. 

TOI on julkaissut Toimintaterapeutti työhön palaavan kuntoutujan tukena -esitteen. Esite on sähköisessä muodossa vapaasti käytettävissä. Lisäksi se jaetaan jäsenille seuraavan Toimintaterapeutti-lehden yhteydessä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut pieniä elinkeinonharjoittajia koskevia muutoksia kilpailulainsäädäntöön. Uudistus liittyy sote-uudistukseen ja ja erityisesti asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettuun lakiesitykseen (HE 47/2017). Ministeriön raportti sisältää kolme ehdotusta kilpailulain muuttamiseksi. Näistä toimintaterapian kannalta olennaisimpia ovat pienten elinkeinonharjoittajien suojaamista koskevat säännökset. Niiden tavoitteena on varmistaa, että pienten sote-yritysten alalle tuloa tai toimimista ei vaikeuteta kohtuuttomilla sopimusehdoilla tai muilla menettelytavoilla, joilla ei ole objektiivisesti hyväksyttävää perustetta.

TOI painottaa ministeriölle antamassa lausunnossaan, että myös toimintaterapeutit on mainittava ammattihenkilöiden määrittelyssä

design N&S

Yhteystiedot

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

Yhdistys

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

Akava-talo, Rautatieläisenkatu 6
00520 HELSINKI
puh. 020 123 5390

Y-tunnus 1014356-6

Hallitus

Kristina Holmberg
puheenjohtaja
puh. 040 759 5588

Virve Viljanen
varapuheenjohtaja

Jäsenet 
Marja Nikkola
Maria Kallio
Tuija Paakki
Maija Kallis

Varajäsenet
Salla Isoherranen
Anna Aronpuro
Sanna Nisula

Toimisto

Jäsenpalvelu
jäsenrekisteri – jäsentiedot, työsuhdetiedot, valtakirjat, jäsenmaksut ja jäsenmaksuvapautukset
puh. 020 1235 390  ti-to 9-13

Kaisa Hänninen
Jäsensihteeri

Elina Soinio
Toimistosihteeri

Leila Mäkelä 
toiminnanjohtaja, päätoimittaja
jäsenpalvelu – edunvalvonta
puh. 040 823 4413

Sanna Kyllönen 
asiantuntija, koulutuspolitiikka
puh. 040 514 5254, ma 12-16, ti-ke klo 8-16

Virpi Aralinna 
projektityöntekijä, toimintaterapianimikkeistöjen päivitys

TOI toimii myös alueellisesti ja kansainvälisesti
Alueyhdyshenkilöiden ja kansainvälisistä asioista vastaavien luottamushenkilöiden yhteystiedot saa toimistolta.

TOI sosiaalisessa mediassa

Facebook TOI
Facebook Arkikuntoutus
Twitter TOI
Twitter puheenjohtaja Kristina Holmberg
Instagram TOI

Toimintaterapeutti -lehti

Mediakortti

På svenska

Finlands Ergoterapeutförbund rf

Akava-huset, Järnvägsmannagatan 6
00520 HELSINGFORS

Kristina Holmberg, ordförande
tel. 040 759 5588